Infrastructuur

Een infrastructuur is het geheel van voorzieningen dat nodig is om een land of organisatie, zoals een bedrijf of een instelling, goed te laten functioneren.

Publieke en commerciële infrastructuur

Investeringen in infrastructuur

De openbare infrastructuur

De commerciële infrastructuur